MODUL 1 : Grundlæggende Hypnose – 4 dage

Uddannelsens første 4 dage er meget vigtige grundstene for resten af uddannelsen, og dit kommende virke som hypnose terapeut. Det er her du lærer i teori og praksis, hvordan du sikkert og effektivt kan guide enhver person ind i den hypnotiske trancetilstand.

Du lærer alt om hvad hypnose er og hvad det ikke er. Gennem demonstrationer og masser af øvelse indlærer du en række forskellige måder, hvorpå du let kan fremkalde hypnosetilstanden. Hypnosetilstanden er en dyb, afslappet tilstand af indadvendt fokusering, og opmærksomhed på hvad der foregår i den indre verden.

Du lærer i teori og praksis om hypnotiske suggestioner, som er forslag eller kommandoer, hvormed du guider klienten på den indre rejse som hypnosesessionen er. Desuden kan du med suggestioner forstærke og forankre positive tanker, følelser, tilstande og adfærdsmænstre. Med suggestioner kan du altså påvirke de dybere lag af klientens underbevidsthed positivt og i den retning klienten ønsker.

Arbejd kreativt

Du lærer desuden på Modul 1 simple, men effektive hypnotiske metoder og teknikker, til at hjælpe klienten med dels at give slip på fysisk følt ubehag og dels at forstærke ro, tryghed og afslappethed. Det betyder, at klienten finder ro, og langt lettere kan forankre de positive ønsker i tanker, følelser og adfærd.

Du lærer at integrere og anvende din viden på en måde så du arbejder nærværende, kreativt og med tiden og den nødvendige øvelse også uden begrænsende manuskripter.

Et godt og vigtigt fundament

Når du har gennemført modul 1 kan du sikkert og effektivt gennemføre en samlet og komplet hypnosesession. Allerede på første dag på uddannelsen, kan du komme i gang med at hjælpe andre mennesker med at gennemføre de forandringer de ønsker.

Disse grundlæggende moduler af uddannelsen sikrer et stærkt fagligt fundament for dit fremtidige virke som hypnoseterapeut, så du er klar til bygge på med teori og praksis omkring årsagen til og forløsningen af de dybe underbevidste blokeringer som klienterne kommer med i de kommende moduler.

4 intensive dage

Der undervises på dette modul torsdag fra kl. 13-21, fredag 9-20, lørdag 9-20 og søndag 9-15.

Modul 2. Aldersregression og traumeforløsning– 4 dage

På dette modul lærer du at guide klienten ind til de underbevidste årsager til den givne problemstilling samt at forløse den fastlåse energi eller blokering der ofte ligger der. I fagsproget kalder vi det aldersregression (eller bare regression) og traumeforløsning.  Regression betyder i denne sammenhæng at “gå tilbage”.

Regression og traumeforløsning er en af hjørnestenene i det dybe hypnotiske arbejde med klientens underbevidsthed.

Underbevidstheden har et komplet lager af sansninger omkring alt hvad klienten har tænkt, følt, set, hørt og på anden måde sanset igennem livet – herunder registreringer af eventuel frygt og faremomenter i den enkelte oplevelse. Oplevelser der indeholder stærk frygt/fare og stærkt ubehag vil vi her definere som traumer.

Man kan sige at underbevidstheden som en super computer løbende downloader programmer gennem de oplevelser og sansninger vi har. Hvert progam indeholder overbevisninger, leveregler, tanke- , føle- og adfærdsmønstre der passer til bestemte sammenhænge eller situationer. Traumer skaber programmer der handler om at overleve, og disse programmet involverer derfor typisk kamp, flugt eller spil død. Når klienterne kommer til behandling er det fordi de oplever at et gammelt overlevelsesprogram forhindrer dem i at leve det liv de ønsker.

Du lærer på dette modul alt om hvordan traumer skaber de underbevidste overlevelsesprogrammer, og du lærer hvordan såkaldte triggere kan aktivere og forstærke disse programmer i dagligdagen.

Udover Regression skal vi arbejde med at forløse traumer og fobier. Du lærer en simpel men alligevel avanceret og dybtgående metode, der sikrer at kienten er helt tryg mens der kan arbejdes på et dybt plan med både kendte og fortrængte traumer.

Modul 3. Del 1: Underbevidst Kommunikation og del 2: Fysiske symptomer. I alt 4 dage

På modul 3 handler det i del 1 dels om hvordan vi sanser og opfatter os selv og vores omverden, og den måde du og andre udveksler informationer på – samt hvordan underbevidstheden kommunikerer under hypnose. Især er der fokus på hvordan du bedst muligt kan kommunikere med klientens underbevidsthed.

Du vil bl.a. lære at kommunikere direkte med klientens underbevidsthed, både verbalt og non-verbalt, samt at tolke bl.a. de farver der dukker op under hypnosen, og som er en de måder underbevidstheden kan vælge at kommunikere indirekte på.

Du lærer hvorfor alle mennesker opfatter en situation på deres egen måde, og hvordan du kan udnytte denne viden, til at hjælpe klienten bedst muligt ved at lære at lytte, forstå og guide klienten på et dybt ubevidst plan.

Du lærer om hvordan undervidstheden arbejder, og hvordan du gennem bla. dine sprogmønstre og spørgeteknikker kan skabe og fordybe klientens trance og accelerere de forandringsprocesser klienten ønsker. Vi skal i den forbindelse arbejde med metaforer og hypnotisk historiefortælling.

I del 2 af dette modul skal vi arbejde med fysiske symptomer.

Vi skal se på sammenhængen i teori og praksis mellem fysiske symptomer og følelsesmæssige traumer, samt hvordan vi gennem hypnose kan få indsigt i, bearbejde og forløse klientens fysiske symptomer.

Fysiske symptomer er den måde hvorpå din krop forsøger at gøre at få din opmærksomhed, og fortælle dig at der foregår en proces. Smerter kan f.eks. tolkes som kroppen der siger “tag hensyn til denne del, den er overbelastet eller under reparation”.

Herunder vil du lære om de to grundlæggende tilstande kroppen er i når der er symptomer – nemlig stress eller regeneration/genopbygning, samt om sammenhængen mellem disse tilstande og de bagvedliggende følelsesmæssige årsager.

Desuden lærer du konkrete terapeutiske metoder til at finde og forløse disse følelsesmæssige traumer, hvilket kan medvirke til at kroppen kan slippe de fysiske symptomer.

Du lærer desuden hvornår og hvordan, du kan hjælpe andre med at ændre oplevelsen af en smerte gennem suggestion og forståelse af smertens oprindelse og virkning.

Da hele uddannelsen er meget praktisk orienteret, vil vi også på dette modul naturligvis arbejde videre med dybtgående hypnoseterapeutiske metoder og teknikker, der dels har fokus på kommunikationen med klientens underbevidste sind og dels har fokus på at forløse fysiske symptomer.

Modul 4. Avancerede metoder – 4 dage

Forståelse og indsigt

Det er i modul 4 at du både på det på det praktiske og teoretiske plan bygger ovenpå det du har lært i de første 3 moduler. På dette modul kommer det hele på plads.

Vi dykker ned i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og klientens adfærd. Desuden ser vi på, hvad der typisk forhindrer klienten i at give slip på problemstillingen uden terapi.

Du lærer om de mest almindelige psykiske lidelser, såsom depression og angst.

Vi fokuserer på de indre kampe vi har som mennesker, vores skyggesider og projektioner af disse og følelsen af egne mangler og fejl i vores relationer. Endelig indlærer og træner du avancerede terapeutiske metoder og teknikker til at skabe forløsning og accept på disse områder.

Samlet set har efter Modul 4, en komplet pakke af indsigt, viden og terapeutiske værktøjer til at  hjælpe andre mennesker med at slippe det der begrænser dem gennem hypnose og samtale.

MODUL 5. Repetition og Eksamen – 2 dage

På Modul 5 gennemføres den afsluttende skriftlige og praktiske eksamen.

I den skriftlige eksamen skal du uden hjælpemidler svare på 25 spørgsmål. Du kan samlet score max. 100 point. Der kræves 80 point for at bestå.

I den praktiske prøve, får du mulighed for at demonstere alle dine indlærte færdigheder som terapeut ved at gennemføre en komplet hypnose session.

Du får naturligvis feedback på både den skriftlige og den praktiske prøve.

Udover eksamen vil der være fokus på repetition af teori og praksis efter behov.

Vi markerer og fejrer selvfølgelig afslutningen af uddannelsen med en fest middag og overrækkelse af certifikat fra Hypnoseterapeutskolen, hvis du allerede på dette tidspunkt har opfyldt alle kravene. Du har i alt 1 år fra uddannelsens start til at opfylde kravene.

Certifikat fra IACT modtages med post.