Ratebetalinger, eksempler

Eksempel 1

A tilmelder sig uddannelsen og ønsker overnatning i dele værelse og fuld forplejning på alle moduler.

Forplejning koster kr. 4.400 (4 moduler á 1.100,- ). Overnatning koster 13 x 250,- = 3.250 kr.

Uddannelsens pris er 24.800 kr

Det giver en samlet pris på: kr. 24.800 + 3.250 + 4.400 = 32.450 kr

Ved tilmelding betaler A 5000,- i depositum, hvorefter der et samlet restbeløb på 27.450,- som A derefter betaler i 12 månedlige rater á 2.287,50 kr. Første rate betales den måned hvor uddannelsen starter.  

Eksempel 2

B tilmelder sig uddannelsen Hun sover hjemme og sørger selv for mad.

Efter depositum som B betaler ved tilmeldingen er restbeløbet for uddannelsen derefter 19.800 kr som B afdrager i 12 månedlige rater á 1.650 kr.  

Eksempel 3

C tilmelder sig, og C ønsker at overnatte hjemme, men vil gerne slippe for at skulle bruge tid og energi på madpakke og madlavning når hun er på uddannelse, så derfor vælger C at tilkøbe fuld forplejning.

Den samlede pris for C bliver da: 24.800 kr + 4.400 kr = 29.200 kr.

C har ved tilmeldingen ikke rådighed over 5000,- kr. Istedet laves en betalingsaftale med 12 rater på 2.433 kr.


I forbindelse med ratebetaling underskrives altid en betalingsaftale hvor de aftalte rater og det samlede beløb er beskrevet. Kursisterne opretter typisk en fast betalingsaftale i deres bank, hvor rate betalingen sker omkring d. 1 i hver måned. For at undgå for meget administrativt arbejde fremsendes der ikke faktura på hver enkelt rate. Betalingsaftalen fungerer som samlet faktura.