Undervisningen på hypnose terapeut uddannelsen

Undervisningen varetages primært af Hypnoseinstruktør Jesper Glinvad Dertil er Hypnoseinstruktør og grundlægger af Hypnoseterapeutskolen Henrik Jul Jørgensen med på udvalgte undervisningsdage og til eksamen.

Vi trækker på vores store erfaring, og evne til at formidle på en let forståelig og overskuelig måde, og du kan forvente at undervisningen vil være opdelt med en passende variation mellem teori, demonstrationer og øvelser.

Praktisk træning

Hypnose læres bedst gennem praktisk træning. Du får udleveret en manual med grundige beskrivelser af teori og de praktiske øvelser. Hver teknik og metode der undervises i øves  grundigt med dine medstuderende. Den udleverede manual tjener som støtte under din træning derhjemme. For at blive rigtig dygtig til at arbejde med hypnose, opfordres du til at træne så meget som muligt mellem undervisnings weekenderne. Som minimum skal du i løbet af uddannelsen træne med 30 øveklienter – altså ca. 3 pr måned. Du kan gå i gang allerede efter første undervisningsweekend. Du kan få hjælp til, hvordan du finder øveklienter.

Lær at arbejde intuitivt

Intuitionen danner baggrund for den måde, du lærer at arbejde på. Det betyder, at du lærer at slippe kontrollen, og på sigt at kunne arbejde uden at støtte dig til manuskripter og metodebeskrivelser. Som uddannet terapeut vil du dermed stå stærkere i dig selv og primært arbejde ud fra dit naturlige flow, og en dyb kontakt med din egen kerne af indre ressourcer.

Din klient har alle de nødvendige ressourcer til at skabe enhver forandring, og har mulighed for at give slip på alle begrænsninger. Du lærer, at hjælpe klienten med at tage ansvar for forandringen, hjælpe dem med at finde ressourcerne frem og give slip på enhver forhindring. Du træner løbende metoder og teknikker hele vejen igennem uddannelsen – både sammen med dine medstuderende og sammen med øveklienter.

Egenterapi og supervision

Du skal modtage egenterapi for at gennemgå uddannelsen. Det medvirker på en positiv måde til, at der sker store forandringer med dig selv undervejs. Både fagligt og personligt. Og at du står stærkere personligt i mødet med dine klienter.

Du kan desuden hele vejen trække på underviserens store erfaring gennem supervision – både i gruppen og en-til-en.

Indsigt og forståelse

Her er lidt om hvad du lærer fagligt på uddannelsen

Traumer og hulemandssyndromet

Årsagerne til klientens problemstillinger skal findes dels i klientens egen historie, og dels i den måde den menneskelige bevidsthed fungerer på. Det gælder både fysiologisk, psykologisk og energimæssigt. Som eksempel vil alle mennesker gennem livet opleve følelsesmæssige og fysiske traumer. Disse traumer, og de senere hændelser der gennem personens egen sansning af situationerne har mindet om og forstærket traumet, skaber indre blokeringer. Disse blokeringer har dybest set ofte til hensigt at sikre klientens (eller artens) overlevelse. Desværre vil blokeringerne i det daglige liv begrænse og forhindre klienten i at leve sit liv fuldt ud. Blokeringerne optræder desuden på et dybt bevidsthedsmæssigt plan, der ligger udenfor det logiske sinds rækkevidde. Derfor har klienten mere end svært ved at give slip på dem på egen hånd.

Der er reelt tale om dybe programmeringer i krop og sind.  Det betyder, at personen har en indre oplevelse af hvad der er trygt og hvad der er farligt, samt hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. De dybeste programmeringer skaber kamp og flugtmønstre baseret på frygt. Disse programmeringer har oprindeligt sikret artens overlevelse siden hulemandsstadiet.  De er bare ikke hensigtsmæssige i nutidens sociale og kulturelle sammenhænge. Hulemandssyndromet er et dybt indre reaktionsmønster, der reagerer på frygten for at blive udstødt/kasseret og dermed alene, ensom og forladt og uden chance for overlevelse. Dette er ofte på spil og forbinder sig på et dybt plan med klientens selvværd.

Du lærer mere om disse dybere forståelsesrammer af begrebet traumer, hvordan de opstår og hvordan de påvirker klientens tanker, følelser, krop og adfærdsmønstre.

Traumeforløsende terapi

Samlet er du som Hypnose Terapeut, i stand  til at hjælpe klienten med at forløse selv dybtliggende traumer og triggere og ændre de gamle uhensigtsmæssige programmeringer.

Desuden vil du undervejs lære at hjælpe klienten med at opnå en dyb bevidst indsigt i de gamle programmeringer, sådan at årsagerne afdækkes. Det betyder, at klienten vil have en dybere forståelse af hvilke traumer og triggere, der har medvirket til at skabe de mønstre af tanker, følelser og adfærd som klienten ønsker ændret. Denne indsigt og forståelse er i sig selv ofte meget forløsende, da klienten ofte i lang tid har savnet en “logisk forklaring” på problemstillingen.

Det er den samlede kombination af den fordybede, indadvendte hypnosetilstand, anvendelsen af den rette kombination af terapeutiske metoder samt din evne til at guide klienten, der gør hypnosebehandlingen effektiv.

Effektiv betyder at du som Hypnose Terapeut vil opleve at dine klienter på meget kort tid oplever meget store forandringer i både tanker, følelser og adfærd.

Din evne til at guide klienten styrkes gennem viden, indlevelse og træning. Derfor vil du opleve at der hele vejen gennem Hypnose Terapeut uddannelsen fokuseres meget på den praktiske træning.