MODUL 1 : Grundlæggende Hypnoseterapi – 4 dage

Uddannelsens første 4 dage er meget vigtige grundstene for resten af uddannelsen, og dit kommende virke som hypnose terapeut. Det er her du lærer i teori og praksis, hvordan du bygger en terapi session op, og hvordan du hjælper dine klienter med at afklare problemstillingen og målsætningen for behandlingen. 

Du lærer desuden grundlæggende, effektive hypnotiske metoder og teknikker, til at hjælpe klienten med dels at skabe dybe forandringer i underbevidstheden, der kan føre til positive ændringer i såvel tanker, følelser, krop og adfærd for klienten.

Det betyder, at klienten oplever at give slip på fysisk ubehag omkring en problemstilling, finder ro, og langt lettere kan forankre de positive ønsker i tanker, følelser og adfærd.

Du lærer at integrere og anvende din viden på en måde så du arbejder nærværende, kreativt og med tiden og den nødvendige øvelse uden begrænsende manuskripter.

Et godt og vigtigt fundament

Du vil lære at tolke bl.a. de farver der dukker op under hypnosen, og som er en de måder underbevidstheden kan vælge at kommunikere indirekte på.

Du lærer hvorfor alle mennesker opfatter en situation på deres egen måde, og hvordan du kan udnytte denne viden, til at hjælpe klienten bedst muligt ved at lære at lytte, forstå og guide klienten på et dybt ubevidst plan.

Du lærer om hvordan undervidstheden arbejder, og hvordan du gennem bla. dine sprogmønstre og spørgeteknikker kan skabe og fordybe klientens trance og accelerere de forandringsprocesser klienten ønsker.

 

Modul 2. Aldersregression og traumeforløsning – 4 dage

På dette modul lærer du at guide klienten ind til de underbevidste årsager til den givne problemstilling samt at forløse den fastlåse energi eller blokering der ofte ligger der. I fagsproget kalder vi det aldersregression (eller bare regression) og traumeforløsning.  Regression betyder i denne sammenhæng at “gå tilbage”.

Regression og traumeforløsning er en af hjørnestenene i det dybe hypnotiske arbejde med klientens underbevidsthed.

Underbevidstheden har et komplet lager af sansninger omkring alt hvad klienten har tænkt, følt, set, hørt og på anden måde sanset igennem livet – herunder registreringer af eventuel frygt og faremomenter i den enkelte oplevelse. Oplevelser der indeholder stærk frygt/fare og stærkt ubehag vil vi her definere som traumer.

Man kan sige at underbevidstheden som en super computer løbende downloader programmer gennem de oplevelser og sansninger vi har. Hvert progam indeholder overbevisninger, leveregler, tanke- , føle- og adfærdsmønstre der passer til bestemte sammenhænge eller situationer. Traumer skaber programmer der handler om at overleve, og disse programmet involverer derfor typisk kamp, flugt eller spil død. Når klienterne kommer til behandling er det fordi de oplever at et gammelt overlevelsesprogram forhindrer dem i at leve det liv de ønsker.

Du lærer på dette modul alt om hvordan traumer skaber de underbevidste overlevelsesprogrammer, og du lærer hvordan såkaldte triggere kan aktivere og forstærke disse programmer i dagligdagen.

Udover Regression skal vi arbejde med at forløse traumer og fobier. Du lærer en simpel men alligevel avanceret og dybtgående metode, der sikrer at kienten er helt tryg mens der kan arbejdes på et dybt plan med både kendte og fortrængte traumer.

Modul 3. Fysiske symptomer, hypnotisk historiefortælling og kontrolrummet. I alt 4 dage

På modul 3 skal vi bl.a. arbejde med fysiske symptomer.

Vi skal se på sammenhængen i teori og praksis mellem fysiske symptomer og følelsesmæssige traumer, samt hvordan vi gennem hypnose kan få indsigt i, bearbejde og forløse klientens fysiske symptomer.

Fysiske symptomer er den måde hvorpå din krop forsøger at gøre at få din opmærksomhed, og fortælle dig at der foregår en proces. Smerter kan f.eks. tolkes som kroppen der siger “tag hensyn til denne del, den er overbelastet eller under reparation”.

Herunder vil du lære om de to grundlæggende tilstande kroppen er i når der er symptomer – nemlig stress eller regeneration/genopbygning, samt om sammenhængen mellem disse tilstande og de bagvedliggende følelsesmæssige årsager.

Vi også på dette modul arbejde med metaforer, symboler og hypnotisk historiefortælling som terapeutisk metode.

Endelig skal vi se på et meget vigtigt emne – nemlig kontrol, frygten for at miste kontrol, og hvordan vi som mennesker kan få mere bevidst kontrol i hverdagen og på samme tid slippe en del af den uhensigtsmæssige kontrol vi søger at udøve. Vi skal terapeutisk arbejde med dette i en metode der kaldes kontrolrummet, hvor de ubevidste frygt programmer kan påvirkes og ændres på en anden måde i andre metoder.

Modul 4. Avancerede metoder – 4 dage

Forståelse og indsigt

Det er i modul 4 at du både på det på det praktiske og teoretiske plan bygger ovenpå det du har lært i de første 3 moduler. På dette modul kommer det hele på plads.

Vi dykker ned i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og klientens adfærd. Desuden ser vi på, hvad der typisk forhindrer klienten i at give slip på problemstillingen uden terapi.

Du lærer om de mest almindelige psykiske lidelser, såsom depression og angst.

Vi fokuserer på de indre kampe vi har som mennesker, vores skyggesider og projektioner af disse og følelsen af egne mangler og fejl i vores relationer. Endelig indlærer og træner du avancerede terapeutiske metoder og teknikker til at skabe forløsning og accept på disse områder.

Samlet set har efter Modul 4, en komplet pakke af indsigt, viden og terapeutiske værktøjer til at  hjælpe andre mennesker med at slippe det der begrænser dem gennem hypnose og samtale.