Master Hypnose Terapeut

Adgangskravet til den 1-årige Master Hypnose Terapeut uddannelse er Hypnose Terapeut Uddannelsen, eller tilsvarende uddannelse, hvor du allerede har lært avancerede og dybe hypnotiske forandringsteknikker, så du kan hjælpe mennesker med tunge og svære problemer.

Masteren giver dig endnu bredere og dybere viden og kompetencer både teoretisk og praktisk. Du lærer nye teknikker og metoder – men du kommer også til at fordybe dig i stoffet på en anderledes måde end tidligere.

Hypnose Terapeut Skolens Master uddannelse består af  4 undervisningsmoduler. Hvert undervisningsmodul indeholder 4 undervisningsdage med fysisk fremmøde. 

Dertil kommer en supervisions og øvedag, samt en certificeringsdag.

NB. Du kan også tage hvert af de 4 moduler i master uddannelsen som enkeltkurser. Læs mere under kurser

I alt 18 dage med fysisk fremmøde.

På undervisningsmodulerne undervises der torsdage fra kl. 13-20, fredage fra kl. 9-18, lørdage fra kl. 9-18 og søndage fra kl. 9-16. På eksamensmodulet er det lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 9-16.

Målet med Master uddannelsen er, at du både i praksis og i teorien kommer både dybere og bredere ned i arbejdet med den menneskelige bevidsthed, sammenhængen mellem krop og sind, og alle de fantastiske muligder der ligger i det. Dette gør du bl.a. igennem at lære nye teknikker og metoder, så du kan arbejde med sjælerejser og afbalancere chakra, forløse traumer uden formel induktion og coache klienten til en større bevidst forståelse af sig selv, sine relationer og/eller en aktuel problemstilling. Endelig lærer du også at arbejde professionelt med EFT – Emotionel Friheds Teknik, som er en terapeutisk metode der i sin essens er hypnose – tilsat det at påvirke udvalgte akupunktur punkter.

Ligesom i Hypnoseterapeut uddannelsen er der i Masteren en passende variation mellem teori, praktiske demonstrationer og træning. Alle metoder gennemgås, demonstreres og øves, og i den tilhørende uddannelses manual finder du som altid grundige metodebeskrivelser som du kan bruge som støtte i din træning.

Med en kombination af Hypnoseterapeut uddannelsen og vores Master Hypnose Terapeut uddannelse får du sammenlagt mere end 660 timers uddannelse, hvilket betyder at du kan opnå momsfrihed som terapeut jfr.. SKATs regler for alternative behandlere.

Inkluderet i Master uddannelsen er :

 • Undervisning – dels Online og dels 4 x 4  undervisningsdage plus 1 dag med fælles supervision og træning samt 1 eksamensdag/certificeringsdag. I alt 18 dage med fysisk fremmøde. 
 • Certificering (certifikat udstedes af Hypnose Terapeut Skolen)
 • Supervision (både individuelt i mellem modulerne og i gruppen under modulerne) under uddannelsen
 • Gratis supervision/sparring individuelt 1 år efter afslutning. Dette foregår i udgangspunktet over telefon. Det kan f.eks. handle om konkrete klientsessioner eller din personlige eller faglige udvikling ifm. uddannelsen
 • Manual ( Teori og Metodebeskrivelser/øvevejledninger)
 • Medlemskab af lukket facebook gruppe for dit hold, hvor videodemonstrationer af teknikker og metoder uploades og hvor du kan udveksle erfaringer med de andre på dit hold.
 • Ialt 340 timers uddannelse, så du sammen med Hypnoseterapeutuddannelsen når op på 680 timer, og opfylder SKAT`s krav på 660 timer så du kan udføre momsfrie hypnose behandlinger

Du kan læse mere om de enkelte moduler af uddannelsen længere nede på denne side.

Pris : 24.800 kr inkl. kaffe, the, frugt

 

Early Bird gælder ved tilmelding senest 2 måneder for uddannelsens start. 

Du har mulighed for at betale uddannelsen i rater. Hvis du vælger ratebetaling, er der et depositum på kr. 5.000,- ved tilmelding, hvorefter restbeløbet kan afdrages i op til 12 månedlige rater der er rente- og gebyrfrie. Ved tilkøb af forplejning og overnatning kan dette indregnes i ratebetalingen.

Overnatning kan tilkøbes for kr. 750,- pr. modul. Det dækker overnatning i delt dobbeltværelse.

Du kan også vælge overnatning i enkeltværelse for kr. 1000,- pr. modul.

Prisen er inkl. Kaffe/the og frugt. Du kan tilkøbe fuld forplejning for kr. 1100,- pr modul.  Det dækker alle hovedmåltider (vegetarisk mad inkl. fisk og æg).

Enkeltmodul ?

Det er muligt at tilmelde sig ét eller flere mastermoduler seperat.

Prisen er da kr. 7.500,- pr modul plus overnatning og forplejning. 

Der betales et depositum på 1.000,- ved tilmelding og restbeløbet afregnes senest 1 mdr. før modulet afvikles.

Al tilmelding er bindende. Indbetalte beløb refunderes ikke uanset årsag til framelding. Dog refunderes depositum ved framelding senest 2 mdr. før uddannelsens start. Ved ratebetaling underskrives bindende betalingsaftale.

Datoer

Modul 1, Spirituel Hypnose: 9-12. januar 2020

Modul 2, Hypnotisk Coaching : 5-8. marts 2020

Modul 3, Hypnotisk EFT: 30. april-3. maj 2020.  

Modul 4, Forstå kroppens symptomer: 11-14. juni 2020

Eksamen: afholdes 22-23. august 2020.

Sted

Alle moduler afholdes på ejendommen HØJVANG, Egsgyden 35, 5600 Faaborg

Eksamen og certificering

Masteruddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

Opgaven er at udvælge et særligt delområde indenfor hypnosens mange virkefelter, og dykke ned i dette område både teoretisk og praktisk. Det kan f.eks. være at beskrive en kendt teori/metode fra litteraturen og teste den på et antal klienter – eller måske vælger du at dykke ned i et af de teoretiske temaer fra din samlede hypnose uddannelse. Mulighederne er mange og valget er dit. Du kan naturligvis få supervision undervejs i dit projekt.

På certificeringsdagen præsenterer du mundtligt dit projekt (ca. 20-30 min), som du kan vælge at understøtte med f.eks. powerpoints eller på andre måder. 

Udover fremlæggelse af eksamensprojekt vil der på eksamensmodulet være repetition og opsamling omkring de 4 undervisningsmoduler efter behov.

Hvis du ønsker certifikat fra Hypnoseterapeutskolen som Master Hypnoseterapeut skal du opfylde følgende krav:

 • Bestå eksamensprojektet (aflevere en lille rapport på max. 5 sider + fremlægge mundtligt)
 • Aktiv deltagelse i alle undervisningsmoduler, inkl. Online delen
 • 25 timers egenterapi. Da alle deltagere er uddannede terapeuter kan egenterapi ske ved udveksling med medstuderende eller anden terapeut efter eget valg. Egenterapi skal foregå udenfor undervisningstiden.
 • Klienttræning: Min. 30 øve sessioner med relevant indhold for Master Uddannelsen

Modulerne

Modul 1. Spirituel Hypnose – Sjælerejser og Chakra arbejde

I dette modul lærer du bl.a. at guide dine klienter på regressionsrejser til tidligere liv.

Sjælerejser er mere knyttet til vores højere bevidsthed end underbevidstheden, og derfor lærer du nye induktioner til denne form for hypnose. Desuden lærer du naturligvis at guide dine klienter rundt på sådanne rejser samt at anvende særlige terapeutiske værktøjer og metoder, til at give slip på fysisk eller følelsesmæssigt ubehag der knytter sig til tidligere liv.

Du lærer desuden om de 7 grundlæggende fysiske chakra, samt hypnotiske teknikker til at afbalancere, heale og styrke chakraene.

Modul 2. Hypnotisk Coaching

Hoved fokus i dette Modul er anvendelsen af hypnosens virkemidler til at gennemføre coachende samtaler.

Du lærer bl.a. Hypnotisk Traume Coaching, som er en anderledes og hurtig måde at bruge klientens indre fokus til forløse traumer, PTSD og fobier mv.  Du lærer dels at gennemføre en HTC session som en almindelig hypnosesession med induktion, forløsning og future pacing, men du træner også at gennemføre HTC på en måde hvor klienten er i hypnose men oplever sessionen som en coachende samtale. Her udnytter vi til klientens fordel at hypnose handler om klientens fokus og indlevelse. Det er avanceret hypnose på en jordnær måde.

En del klienter har udfordringer i forhold til at tage beslutninger/træffe valg – bl.a. i forhold til deres relationer. Du lærer derfor på dette modul også 2 gennemprøvede coaching modeller, som bl.a. hjælper klienten med selvindsigt omkring hans/hendes relationer og til at få frembragt vigtig information til diverse beslutningsprocesser.

Desuden dykker vi dybere ned i hvordan du gennem spørge-/samtale teknik kan hjælpe klienten med at hente information om et tema fra det ubevidste til det bevidste niveau.

Endelig lærer du på dette modul 2 effektive og hurtige coachingmetode til at ændre/give slip på gamle programmer.  Disse metoder involverer ikke nødvendigvis en formel induktion, og da de ofte varer under 20 min, kan de  bl.a. anvendes i en session hvor en stor del af tiden er gået med samtale. Det er coaching og hypnose terapi i en perfekt cocktail!

Modul 3: Hypnotisk EFT

EFT betyder Emotionel Friheds Teknik, og er tæt forbundet med hypnose, da også EFT handler om indre fokus og det at bearbejde traumer og triggere, samt det at bruge positive suggestioner – for derved at give slip på fysisk eller psykisk ubehag.

Kan man lære EFT på 4 dage ? Ja DU kan – Dels fordi du som hypnoseterapeut allerede har AL den grundlæggende viden og kunnen du skal bruge til at guide klienten til indadvendt fokus og kontakt med kroppen, og spørge ind til  ubehaget og arbejde med diverse fysiske eller psykiske problemstillinger – herunder viden om spørgeteknikker og viden om hvad der ligger bag klientens ubehag, og ikke mindst viden om positive suggestioner.

Desuden lærer du allerede i Online delen af dette modul alt det der gør EFT specielt – nemlig det at “banke” eller tappe på udvalgte meridianbane punkter på kroppen. I Online delen er der særligt fokus på at bruge EFT som selvbehandlingsmetode, og på de 4 live undervisningsdage lærer du at bruge EFT til at behandle andre – i tæt sammenhæng med de metoder og fremgangsmåder som du kender fra hypnose. Derfor hedder modulet Hypnotisk EFT.

EFT er en videreudvikling af TFT – tankefeltterapi – som oprindeligt er udviklet af psykologen Roger Callahan. EFT blev udviklet af en af Callahans elever – Gary Craig. EFT og TFT er derfor 2 sider af samme sag, men EFT er overordnet set en mere simpel, men stadig meget effektiv måde at arbejde på. Vi vil tage udgangspunkt i den måde at arbejde med EFT på som Nick Ortner beskriver i sin bog “Sæt livet fri”. Det anbefales derfor at læse denne forud for dette modul.

Modul 4: Forstå kroppens symptomer

På dette modul skal vi dykke meget dybere ned i de generelle og specifikke følelsesmæssige sammenhænge mellem følelsesmæssige temaer og forskellige symptomer i kroppen end vi allerede har gjort i Hypnoseterapeut uddannelsen. Det største fokus vil være dels på overordnede sammenhænge og dels på detaljerede sammenhænge for henholdsvis bevægeapparatet, og vores største organ – huden. Derudover fokus på udvalgte organer og kropsdele.

Du kommer til at opleve at en dyb forståelse for at kroppen er en intelligent enhed og ikke en “maskine”. Du kommer også til at opleve at du gennem samtale og spørgeteknikker og dit kendskab til hypnose let kan hjælpe dine klienter med at få større forståelse for kroppens symptomer og ofte derigennem en forløsning af hele eller dele af symptomet.

Vi skal bl.a. omkring:

 • Forståelse af sammenhængen mellem kroppens symptomer (sygdom), tanker og følelsesmæssige traumer og triggere
 • De 2 faser i sygdom og helbredelse: Stressfase og reparationsfase
 • Epigenetik: Det er Miljøet der er afgørende, ikke generne.
 • Den 4 delte hjerne. Storhjernebarken, storhjernemarven, lillehjernen og hjernestammen, og hvilke dele af kroppen der overordnet styres af hver af disse hjernedele
 • Øget celleaktivitet og lavere celle aktivitet.
 • Hvilke energier er kroppen påvirket af – hvilke chakra hører til de forskellige dele af kroppen