Psykosomatisk Analyse Practitioner

På dette kursus får du mulighed for at gå i dybden med de følelsesmæssige årsager til sygdom, samt hvordan du kan hjælpe dine klienter med at få indsigt i denne sammenhæng, og derved tage et stort skridt i retning af at styrke klientens kapacitet til selvhelbredelse. Dette gør vi med udgangspunkt i den Den Psykosomatiske Traumemodel, som tilbyder et holistisk syn på sundhed og sygdom der har baggrund i cellernes indbyggede intelligens. Dermed får du faktisk logiske forklaringer på kroppens reaktioner de hændelser og impulser den udsættes for. Din krop er intelligent og den reagerer altid i overensstemmelse den biologiske hensigt, og kroppens selvhelbredende kræfter, og dens evne til at søge at komme i balance er fantastisk.

Gennem viden om Den Psykosomatiske Traumemodel og de følelser der hører til forskellige kropslige symptomer, går du fra at føle at din krop er din modspiller til at du kan se at den faktisk er på samme hold som dig og gør sit bedste for at komme i balance, og for at gøre dig opmærksom på hvordan du bedst kan hjælpe den med det.

Du vil komme i dybden med:

  • Den psykosomatiske traume model med de 2 faser : stress og regeneration
  • På hvilken måde følelsesmæssige konflikter bidrager til fysiske symptomer og sygdomme for bevægeapparatet og udvalgte organer
  • Sammenhængen mellem en række specifikke symptomer, følelsesmæssige triggere, traumer samt dine tanker/overbevisninger, og de praktiske valg du træffer i livet
  • Indsigt i hvilke mikroorganismer der bidrager i processerne og hvordan – set i et psykosomatisk perspektiv
  • De 4 hjerner
  • En række eksempler og praktiske øvelser omkring det at lave en præcis psykosomatisk analyse
Psykosomatisk traumemodel

Forudsætning

Den eneste forudsætning er interesse og et åbent sind.

Der udleveres en uddannelsesmanual.

Målet for uddannelsen, er at du som Psykosomatisk Analyse Practitioner kan:

  • Hjælpe din klient med at forstå fysiske symptomer i et psykosomatisk sammenhæng og dermed få større selvindsigt og forståelse/ accept af at kroppen gør sit bedste
  • Udføre en præcis og retvisende psykosomatisk analyse på et givent fysisk symptom, hvilket i mange tilfælde vil medføre at din klient oplever en positiv forandring omkring symptomet,
  • Kurset er primært rettet mod dels bevægeapparatet, men derudover vil vi gennemgå huden og andre udvalgte organer som tarmene, leveren og lungerne, og de typiske symptomer du i den forbindelse vil kunne komme til at arbejde med, med dine klienter.

Varighed og datoer næste hold

Uddannelsen varer 6 dage, og er opdelt i 2 undervisningsmoduler samt en eksamensdag:

Modul 1 : 3 dage (Fredag 9-17, lørdag 9-17, søndag 9-15)

Næste gang: Fredag d. 22. september – søndag d. 24. september

Modul 2: 2 dage (lørdag 9-17, søndag 9-15)

Næste gang: Lørdag d. 7 – søndag d. 8. oktober

Eksamensdagen: 1 skriftlig prøve og 1 praktisk demonstration

Eksamensdagen aftales på holdet.

Pris

9.000 kr

Kan betales med 1.500 kr ved tilmelding og derefter 5 månedlige rater á 1.500 kr.

Early Bird : 6.500 (ved fuld betaling ellers ratebetaling med 5 x 1500)

Min. 4 og max 6 deltagere.

Sted

Kurset afholdes på Priorsløkkevej 83, 8700 Horsens

Certificering

Du modtager certifikat som Psykosomatisk Analyse Practitioner, når du har dokumenteret at du har gennemført mindst 10 psykosomatiske analyser (case ark udleveres) og du har bestået eksamen, med en skriftlige prøve og en praktisk demonstration af en analyse af et symptom sammen med en af dine med-kursister.