Psykosomatisk Analyse Terapeut

På dette kursus får du mulighed for at gå i dybden med de følelsesmæssige årsager til sygdom, samt hvordan du kan hjælpe dine klienter med få indsigt i denne sammenhæng, og derved tage et stort skridt i retning af at styrke klientens kapacitet til selvhelbredelse.

Du vil komme i dybden med:

  • Den psykosomatiske analyse model med de 2 faser : stress og reparation
  • På hvilken måde følelsesmæssige konflikter bidrager til fysiske symptomer og sygdomme for bevægeapparatet og udvalgte organer
  • Sammenhængen mellem en række specifikke symptomer, følelsesmæssige triggere, traumer samt dine tanker/overbevisninger, og de praktiske valg du træffer i livet
  • Indsigt i hvilke mikroorganismer der bidrager i processerne og hvordan – set i et psykosomatisk perspektiv
  • En række eksempler og praktiske øvelser omkring det at lave en præcis psykosomatisk analyse

Forudsætning

Den eneste forudsætning for at deltage er faglig nysgerrighed samt lyst og vilje til at indgå aktivt i undervisningen – herunder at deltage i øvelser og demonstrationer.

Målet for uddannelsen, er at du som Psykosomatisk Analyse Terapeut kan:

  • Hjælpe din klient med at forstå fysiske symptomer i et psykosomatisk sammenhæng og dermed få større selvindsigt og forståelse/ accept af at kroppen gør sit bedste
  • Udføre en præcis og ´retvisende psykosomatisk analyse på et givent fysisk symptom, hvilket i mange tilfælde vil medføre at din klient oplever en positiv forandring omkring symptomet,
  • Kurset er især rettet mod bevægeapparatet men vil også omfatte huden og andre udvalgte organer, og de typiske symptomer du vil kunne komme til at arbejde med, med dine klienter

Varighed

Uddannelsen varer 7 dage, og er opdelt i 2 undervisningsmoduler á 3 dage og 1 eksamens dag.

Pris

10.500 kr

Kan betales med 1.500 kr ved tilmelding og derefter 6 månedlige rater á 1.500 kr.

Spar kr. 1000,- og betal hele beløbet ved tilmelding.

Early Bird: SPAR 2.000 og tilmeld dig senest 10. februar.

Min. 4 og max 6 deltagere.

Datoer

Modul 1: 24-26. marts 2023

Modul 2: 19-21. maj 2023

Eksamensdagen aftales på holdet.

Sted

Kurset afholdes på Priorsløkkevej 83, 8700 Horsens

Certificering

Du modtager certifikat som Psykosomatisk Analyse Terapeut når du har dokumenteret at du har gennemført mindst 10 psykosomatiske analyser (case ark udleveres) og du har bestået en mundtlig eksamen, hvor du demonstrerer en tilfredsstilende analyse af et symptom sammen med en af dine medkursister.