Certificeret Sjælerejse Terapeut

På vores Sjælerejse Terapeut uddannelse, lærer du hvordan du kan guide din klient til at opleve tidligere liv, samt til at komme til sin sjælsbase hvor der er utallige muligheder for fantastiske spirituelle oplevelser. Udover stærke og potentielt livsforandrende oplevelser, hjælper du undervejs din klient til større selvindsigt, samt at forløse ubehag og traumer der er forbundet til tidligere liv.

Du lærer at integrere og anvende din viden på en måde så du arbejder nærværende, intuitivt og kreativt.

Du kan læse mere om detaljeret indhold på uddannelsen, længere nede på denne side.

Forløb over i alt 7 dage:

  1. Modul 1, Regression til tidligere liv, 3 dage
  2. Modul 2, Sjælsbasen : 3 dage
  3. Eksamensdag

Der undervises fredag-søndag, kl. 9-17 på fredage og lørdage og 9-15 søndage. I alt 7 dages fysisk undervisning og mulighed for løbende en-til-en supervision over tlf. Se datoer nederst på siden.

Minimum 4 og max. 6 deltagere.

Pris:

10.500 kr

Inklusive manual, certificering, og løbende tlf supervision.

Der serveres kaffe, the, frugt, kage og snacks. Frokost sørger du selv for.

Prisen gælder ved afregning af hele beløbet ifm. tilmelding.

Der er mulighed for ratebetaling:

Kan betales med 1.500 kr ved tilmelding og derefter 6 månedlige rater á 1.500 kr.

Spar kr. 1000,- og betal hele beløbet ved tilmelding.

Early Bird pris:

8.000 kr – SPAR 2.500 og tilmeld dig senest d. 7 april

Datoer

Modul 1: 19-21. maj 2023

Modul 2: 16-18. juni 2023

Eksamensdagen aftales på holdet.

Sted

Kurset afholdes på Priorsløkkevej 83, 8700 Horsens

Eksamen

Til eksamen skal du lave en praktisk demonstration af en sjælerejse session.

Eksamensweekenden aftales på holdet.

Det forventes at du bidrager positivt og deltager aktivt i undervisningen

Det forventes at du stiller dig til rådighed som “klient” under demonstrationer af teknikker og metoder 

Du behøver ikke at have erfaring med hypnose inden uddannelsen. Du får grundig instruktion, demonstrationer og en grundig manual.

Certificeringskrav

  • Bestå den praktiske eksamen
  • Gennemføre minimum 20 klientsessioner
  • Gennemføre minimum 5 egenterapisessioner mellem modulerne med dine medkursister. 3 rejser til tidligere liv og 2 rejser til sjælsbasen.

Indhold

Sjælerejser dækker over at du lærer at guide klienten dels til og gennem tidligere liv, herunder særlige teknikker til at forløse og give slip på negative bindinger fra tidligere liv. Desuden lærer du at guide klienten til at hente information og ressourcer i den højere bevidsthedstilstand, der kendetegner sjælen. Se uddybende info under “Tidligere liv” og “Hytten/Sjælsbasen” længere nede på denne side.

Formålet er overordnet at skabe ny indsigt og forløse fastlåst energi og traumer fra tidligere liv, og at skabe/finde sammenhængen til dit nuværende liv og relationer.

Sjælerejser kan dog også have det formål at stille en klients nysgerrighed.

Sjælerejser tager naturligvis udgangspunkt i en tro på at vi som mennesker har et evigt sjæleliv, og at vores sjæl inkarnerer i forskellige kroppe og sammenhænge, med det hovedsagelige formål – udover at opleve den fysiske dimension med alt hvad det indebærer – at bidrage til sjælens og den samlede sjælebevidstheds udvikling.

I det meste af litteraturen tages udgangspunkt i, at vi altid reinkarnerer til et liv på jorden, og ofte er det også det der viser sig. Men min personlige erfaring er at der kan dukke liv/oplevelser op der involverer andre former for liv end som menneske på jorden.

Sjælerejser er knyttet til vores højere bevidsthed i modsætning til almindelig hypnose, hvor vi arbejder med underbevidstheden, og derfor lærer du nye induktioner til denne form for hypnose.

Sjælerejser tager typisk længere tid end en almindelig hypnosesession. Typisk vil det være ca. 2-2,5 timer. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at afklare hvad klientens mål med sjælerejsen er. Generelt er sessionen stadig opbygget af pre-talk, selve hypnosen/rejsen og en efterfølgende afklarende kort samtale.

På denne uddannelse vil du lære 2 typer af sjælerejser:

1. Rejse til tidligere liv

2. Rejsen til sjælebasen

Tidligere liv

Formål:

o Stille nysgerrigheden (har jeg virkelig levet før, og hvor ? sammen med hvem?)

o Afklare evt. sjæle forbindelse til relationer i nuværende liv

o Hvorfor er jeg her og har jeg levet før ?

o Hvad er mit formål i dette liv?

o Hvorfor bliver jeg ved med at opleve den samme type problemer eller omstændigheder i mit liv?

o Hvad skal jeg lære i det nuværende liv? Hvem er min(e) åndelige vejleder(e) /skytsengle

Sjælsbasen

Sjælsbasen er en slags ”sjælens hjem”. Når klienten er der, svarer det til at være i ”sin sjæls energi”. Du bruger din intuition, viden og erfaring til at guide klienten i hytten. Nogle af mulighederne i hytten er:

o Biblioteket. Her kan klienten f.eks. læse i ”Livets Bog”, der indeholder oplysninger om alle klientens liv inkl. det nuværende. Der er i øvrigt bøger om ethvert emne, som klienten på et sjæleligt plan har viden om. Der kan altså i princippet findes svar på alle spørgsmål, der er relevante for klienten.

o Stolene. Her kan klienten guides til at møde og samtale med f.eks. en skytsengel, en åndelig guide eller en afdød.

o Billederne. Der vil være billeder på væggen eller i albums eller lignende. De viser typisk situationer, sammenhænge eller følelser fra tidligere liv. De kan bruges til at rejse ind i det de viser.