Certificeret Sjælerejse Terapeut

På vores Sjælerejse Terapeut uddannelse, lærer du hvordan du kan guide din klient til at opleve tidligere liv, samt til at komme til sin sjælsbase hvor der er utallige muligheder for fantastiske spirituelle oplevelser. Udover stærke og potentielt livsforandrende oplevelser, hjælper du undervejs din klient til større selvindsigt, samt at forløse ubehag og traumer der eventuelt er forbundet til tidligere liv.

Du lærer at integrere og anvende din viden på en måde så du arbejder nærværende, intuitivt og kreativt.

Du kan læse mere om detaljeret indhold på uddannelsen længere nede på denne side.

Forløb:

Modulopbygget forløb på 3 moduler på 3 + 3 + 3 dage, samt en eksamensweekend. Der undervises fredag-søndag, kl. 10-17 på fredage, 9-17 på lørdage og 9-15.30 søndage. Ialt 11 dages fysisk undervisning og mulighed for løbende en-til-en supervision over tlf. Se datoer nederst på siden.

Minimum 4 og max. 8 deltagere.

Pris: 17.500 kr

Inklusive manual, certificering og løbende tlf supervision.

Fuld forplejning kan tilkøbes for 800 kr pr modul. Forplejningen dækker alle måltider fra og med frokost fredag, til og med frokost søndag, samt kaffe, the, frugt, kage og snacks. Maden er overvejende økologisk og vegetarisk.

Datoer

Undervisningsmoduler:

Der undervises fredage kl. 10-17, lørdage kl. 9-17 og søndag kl. 9-16.

Modul 1: 8-9-10. oktober 2021

Modul 2: januar 2022

Modul 3: april 2022

Eksamen

Til eksamen skal du lave en praktisk demonstration af en sjælerejse session.

Eksamensweekenden aftales på holdet.

Sted:

Skovhøjens Kursuscenter, Ydingvej 80, 8752 Østbirk

Der er 3 sovepladser på kursusstedet (1 dobbeltværelse og 1 eneværelse). Overnatning kan tilkøbes for 400 kr pr nat i eneværelse og 250 kr pr nat i delt dobbeltværelse. “Først til mølle” mht overnatning. Alternativt henvises til nærtliggende Bed & Breakfast (Hukaergaard.dk) eller Motel Skanderborg Syd.

Forudsætning for deltagelse:

  • Grundkursus i hypnose (Online kursus eller 2 dages fysisk kursus) eller tilsvarende viden og træning i hypnose.
  • Det forventes at du bidrager positivt og deltager aktivt i undervisningen
  • Det forventes at du stiller dig til rådighed som “klient” under demonstrationer af teknikker og metoder 

Ratebetaling: 5.000 i depositum og derefter 6 rater á 1.800 kr

Certificeringskrav

  • Bestå den praktiske eksamen
  • Gennemføre minimum 20 klientsessioner
  • Gennemføre minimum 5 egenterapisessioner mellem modulerne med dine medkursister.

Indhold

Sjælerejser dækker over at du lærer at guide klienten dels til og gennem tidligere liv, herunder særlige teknikker til at forløse og give slip på negative bindinger fra tidligere liv. Desuden lærer du at guide klienten til at hente information og ressourcer i den højere bevidsthedstilstand, der kendetegner sjælen. Se uddybende info under “Tidligere liv” og “Hytten/Sjælsbasen” længere nede på denne side.

Formålet er overordnet at skabe ny indsigt og forløse fastlåst energi og traumer fra tidligere liv, og at skabe/finde sammenhængen til dit nuværende liv og relationer.

Sjælerejser kan dog også have det formål at stille en klients nysgerrighed.

Sjælerejser tager naturligvis udgangspunkt i en tro på at vi som mennesker har et evigt sjæleliv, og at vores sjæl inkarnerer i forskellige kroppe og sammenhænge, med det hovedsagelige formål – udover at opleve den fysiske dimension med alt hvad det indebærer – at bidrage til sjælens og den samlede sjælebevidstheds udvikling.

I det meste af litteraturen tages udgangspunkt i, at vi altid reinkarnerer til et liv på jorden, og ofte er det også det der viser sig. Men min personlige erfaring er at der kan dukke liv/oplevelser op der involverer andre former for liv end som menneske på jorden.

Sjælerejser er knyttet til vores højere bevidsthed i modsætning til almindelig hypnose, hvor vi arbejder med underbevidstheden, og derfor lærer du nye induktioner til denne form for hypnose.

Sjælerejser tager typisk længere tid end en almindelig hypnosesession. Typisk vil det være ca. 2-2,5 timer. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at afklare hvad klientens mål med sjælerejsen er. Generelt er sessionen stadig opbygget af pre-talk, selve hypnosen/rejsen og en efterfølgende afklarende kort samtale.

På denne uddannelse vil du lære 2 typer af sjælerejser:

1. Rejse til tidligere liv

2. Hytten(sjælebasen)

Tidligere liv

Formål:

o Stille nysgerrigheden (har jeg virkelig levet før, og hvor ? sammen med hvem?)

o Afklare evt. sjæle forbindelse til relationer i nuværende liv

o Hvorfor er jeg her og har jeg levet før ?

o Hvad er mit formål i dette liv?

o Hvorfor bliver jeg ved med at opleve den samme type problemer eller omstændigheder i mit liv?

o Hvad skal jeg lære i det nuværende liv? Hvem er min(e) åndelige vejleder(e) /skytsengle

Hytten/sjælsbasen

Hytten er en slags ”sjælens hjem”. Når klienten er i hytten svarer det til at være i ”sin sjæls energi”. Du bruger din intuition, viden og erfaring til at guide klienten i hytten. Nogle af mulighederne i hytten er:

o Biblioteket. Her kan klienten f.eks. læse i ”Livets Bog”, der indeholder oplysninger om alle klientens liv inkl. det nuværende. Der er i øvrigt bøger om ethvert emne, som klienten på et sjæleligt plan har viden om. Der kan altså i princippet findes svar på alle spørgsmål, der er relevante for klienten.

o Stolene (ved pejsen). Her kan klienten guides til at møde og samtale med f.eks. en skytsengel, en åndelig guide eller en afdød.

o Spejlet. Her har klienten mulighed for at se sin sjælsenergi afspejlet som farve. Ifølge Michael Newton er farven her et udtryk for sjælens udviklingstrin. Bemærk at dette IKKE er at sammenligne med de farver der normalt dukker op i en almindelig session.

o Billederne. Der vil være billeder på væggen eller i albums eller lignende. De viser typisk situationer, sammenhænge eller følelser fra tidligere liv. De kan – ligesom billeder i en normal session – bruges til at rejse ind i det de viser. Se efter titler på billederne. Lad klienten fortælle hvilket billede der tiltrækker mest opmærksomhed. Afdæk hvilken information der ligger i billedet – ligesom når vi arbejder med billeder i f.eks. metoden ”Bålet” i Hypnoseterapi.

o Healingsportalen.

o Lystunnelsen. Vejen til og fra den sjælelige verden fra den fysiske verden.

o Måske viser der sig også andre ting. Vær nysgerrig, se hvad der sker.